Oppgradering av din PC 

Få en ny, frisk og raskere pc

Vi oppgraderer din laptop eller stasjonære pc med SSD disk og fyller på med RAM, vi tar også enkle reparasjoner. Ta kontakt med Gløde Data for et uforpliktende pristilbud.

Send mail til: alverbutikken@glode.no 

Om Gløde Data

Gløde Data er ei avdeling for arbeidstrening i Gløde AS som jobbar på oppdrag frå NAV i eit samarbeid med å få mennesker i arbeid. Gjennom arbeid og tenester har Gløde som mål å styrke den enkelte sine moglegeiter til sjølv å nå måla sine. Målgruppa er personar som kan ha behov for avklaring, arbeidstrening, opplæring og hjelp til å komme ut i ordinært arbeid, eller personar som treng varig tilrettelagt arbeid.

FNs bærekraftsmål 8.5 har eit mål om at vi innan 2030 skal oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personar med
nedsett funksjonsevne. Gløde bidrar til sysselsettinga ved å inkludere mennesker som står utanfor arbeid. Menneske som har vore på sidelinja ei periode får hos oss utvikla seg innan IT og blir ein ressurs næringslivet treng.

Vi har kvalifisert personell som har ansvar for oppfølging og opplæring både når det gjeld sikker sletting og reparasjonar/oppgradering av alle datamaskinene.

Send mail til: alverbutikken@glode.no