Personvernerklæring alverbutikken.no

 

I alverbutikkens nettbutikk ynskjer me at du skal føle deg trygg på at me til einkvar tid føl dei gjeldande lovar og reglar. På alverbutikken.no brukar me skjema til å innhente den kontaktinformasjon me treng for å ta kontakt ved ulike salg/forespørsler. Ein slik forespørsel generar ein e-post til bedriftas ordrebehandlar. Alle slike e-postar vert sletta når henvendelsen er ferdigbehandlet.

All informasjon og opplysningar me mottar via vårt skjema, vert håndtert i henhold til lovar og reglar og me kan garantera at opplysningar ikkje gis vidare til andre utan samtykkje eller spesifikke lovbestemmelsar.

Opplysningane som kjem inn via skjema vert trygt lagra på mailserver i vår skyløsning hjå IKT Nordhordland.

 

 

Behandlingsansvarlig

 Gløde AS ved daglig leiar er behandlingsansvarleg etter personopplysningslova. Det vil seie at Gløde AS er ansvarleg for informasjonstryggleiken på nettsida, og skal sikra at alle data blir behandla på ein trygg måte. Behandlingsansvarleg er også ansvarleg for at data er tilgjengeleg for dei som har rett til innsyn. Gløde AS skal dessutan sikre at oppgåvene vert utført i samsvar med personopplysningslova.

 

 Databehandlar er den som behandlar data på vegne av den behandlingsansvarlege. Underleverandørar er definerte som databehandlare. Behandling av personopplysningar skjer etter gjeldande lov og forskrift. Behandlingsgrunnlaget er samtykkje frå den enkelte, med mindre anna er spesifisert og du samtykkjer ved bruk av nettstaden.

 

 

 

Nettstaden alverbutikken.no brukar informasjonskapslar (cookies).

 Ein cookie er ei fil som lagrast i din nettlesar, og som gjer at nettstaden kjenner igjen nettlesaren frå gong til gong. Både nettstaden og deiras samarbeidspartnere kan bruke cookies. Formålet med cookies er blant anna å:

 

 

 

  • Registrera og beregna trafikk og bruksmønstre på nettstaden (statistikk)
  • Gjere det mogleg for nettstaden å kjenna igjen faste besøkjande frå gong til gong og mellom nettstader
  • Tilpassa innhold og funksjonalitet på nettstaden
  • Segmentera og målretta markedsføring, slik at annonsane er tilpassa den målgruppa som brukaren tilhøyrer og irrelevant markedsføring kan reduserast
  • Utvikla og forbedra nettstaden
  • Ein cookie inneheldt ingen personlig informasjon, og kan ikkje benyttast til å identifisera brukaren.
  • Ved å gå inn på nettstaden samtykkjer du til at det lagrast cookies i din nettlesar. Dersom du ikkje ynskjer at det lagrast cookies, kan du endra innstillingane i nettlesaren. Du kan også sletta eksisterande cookies. Dersom du vel å sletta eller ikkje akseptera cookies kan du oppleva redusert funksjonalitet på enkelte nettstader.

 

 

GOOGLE ANALYTICS

 

 

Alverbutikken.no brukar statistikkverktøyet Google Analytics. Verktøyet brukar cookies for å analysera korleis brukarar brukar nettstaden.

 

 

 

Informasjonen som vert generert av ein slik cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert IP-adressa di, vert sendt til Google og lagra på server i USA. Mottatte opplysningar er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

 

 

 

Ynskjer du oversikt over kva som er lagra eller du ynskjer data sletta, kontaktar du vårt personvernombud.

 

 

 

Lov om behandling av personvern

 

 

Denne personvernerklæringa føl bestemmelsane i Lov om behandling av personopplysningar med tilhøyrande forskrift.

 

 

 

Frekhaug 24.04.2020

 

 

 

Thomas Knudsen / Administrasjonsleiar